طراحی رئالیسم چیست ؟

مقدمه – هایپررئالیسم چیست؟

رئالیسم به صورت جامع و کلی به مفهوم حقیقت، واقعیت و وجود مسلم، و نیز نفی تخیالت و امور ناممکن و غیر عملی است.

رئالیسم در هنرهای تصویری و ادبیات، نمایش چیزها به شکلی است که در زندگی روزانه هستند، بدون هرگونه آرایش یا تعبیر افزون. در این شیوه از نقاشی درآن هنرمند باید درنمایش طبیعت ) طبیعت بدون انسان وبا انسان ( ازهرگونه احساساتی گری خودداری کند)

رئالیسم یا واقع گرایی سبکی است در آن هنرمند هر چیزی را که در اطراف خود میبیند ، بدون دخل و تصرف در آن بصورت کامال عکس گونه روی بوم نقاشی میکشد.

البته بعدها این سبک به چند شاخه از قبیل ردالیسم اجتماعی ، سوپر رئالیسم و… تقسیم شد که (رافائل) از
معروفترین نقاشان این سبک است.

(ورمیر) دیگر نقاش سبک رئالیسم است که عکس گونه بودن نقاشی‌هایش زبانزد هنرمندان است.

هنرمند معروف ایرانی-استاد کمال الملک- نیز در این سبک نقاشی می کرد.

رئالیسم چیست ؟ آموزش طراحی رئالیسم

ویدیو فارسی پیشنهادی : آموزش طراحی ابرو

منظور از رئالیسم چیست ؟

منظور ما از رئالیسم، در اینجا شیوه ی هنری ای است که از حوالی سال 1840 به بعد در اروپا و دیگر نقاط جهان متداول شد.

در هنر نقاشی، رئالیسم به معنای نمایش اشیا و موضوعات به صورت طبیعی است، به گونه ای که نقاش تخیل و ابتکار عمل خود را در نحوه پیاده کردن آن موضوع دخالت ندهد و هر موضوع به همان گونه که در دنیای خارج دیده می شود در نقاشی به نمایش در می‌آید.

این سبک نقاشی در اواسط قرن نوزدهم در فرانسه رواج پیدا کرد. در حقیقت به عنوان شاخه ای فرعی از سبک رومانتی سیزم (Romanticism) بود که با این ایده که می خواست نمایش دقیقی از زندگی روزمره را نمایش دهد از آن جدا شده و خود به یک سبک (Movement) در هنر نقاشی بدل شد.

نمونه ای از نقاشی های رئال از آثار Camille

رئالیسم چیست ؟ آموزش طراحی رئالیسم

از نقاشان دوره ی اول سبک رئال می توان به نقاشان فرانسوی:

Jean-Baptiste-Camille Corot (از ۶۹۷۱تا 1875 ) و Jean Francois Millet (از ۶۲۸۱تا 1875 )اشاره کرد.

قلم نوری - دوره آموزش طراحی اشکال هندسی نقاشی دیجیتال

رئالیسم در طراحی

مدت زیادی از میانه ی قرن نوزدهم نگذشته بود که شارل بودلر شاعر و هنرشناس فرانسوی، در سال 1846
نقاشی‌هایی را می ستود که بتواند “خاصیت قهرمانی زندگی معاصر” را به وصف درآورد.

در آن زمان تنها یک نقاش وجود داشت که برآوردن این “نیازمندی” را اساس ایمان هنری خود قرار دهد. و او کسی نبود جز گوستاوکوربه.

کوربه که به پرورش روستایی خود می بالید و در سیاست از سوسیالیست ها طرفداری می کرد، هنر خود را در سال‌های میان 50-1840 به شیوه ی نوباروک رمانتیک آغاز کرد، لیکن در سال 1848 در زیر فشار طغیانهای انقلابی که سراسر اروپا را فرا گرفته بود، کوربه به این عقیده در آمد:

تاکیدی که مکتب رومانتیسم بر اهمیت احساس و تخیل می گذاشت صرفا دستاویزی بود برای فرار از واقعیتهایزمان و او اعتقاد به این امر پیدا کرد که هنرمند نباید تنها به تجربه ی شخصی و بی واسطه ی خود تکیه کند و میگفت: من نمی توانم فرشته ای را تصویر کنم، زیرا هرگز آن را به چشم ندیده ام.

طراحی سنگ شکنان

هنگامی که کوربه پرده ی “سنگ شکنان” را به معرض نمایش گذاشت، نخستین اثری بود که واقعگرایی برنامه ریزی شده ی او را به طور کامل در بر داشت.

وی دو مرد را که بر جاده ای کار می کردند دیده بود و آنها را سرمشق نقاشی اش قرار داده بود.

کوربه آنها را به اندازه ی طبیعی، با هیکلی جسیم و حالتی کامال عادی، بدون هیچ گونه نشانی از بارقه ی رنج یا حساسیت بارز، نقاشی کرد.

رئالیسم چیست ؟ آموزش طراحی رئالیسم

طراحی رئال

رئالیسم در کلیت خود، اصلاحی در تاریخ هنر است که به بازنمایی واقعیت مورد تجربه ی انسانها در زمان و مکان معین اشاره دارد.

در این تعریف عام، رئالیسم مفهومی متضاد با آرمانگرایی، انتزاعگرایی، چکیده نگاری و رمانتیسم مترادف انگاشته می شود.

از جنبه ی صوری، رئالیسم به این (naturalism) است و از این رو با معنای ناتورالیسم دلیل با ناتورالیسم متمایز است که بر “عام در خاص” تاکید می کند ) ناتورالیسم صرفا ” خاص” را چون اساس واقعیت ارائه می‌کند( از نظر محتوی نیز رئالیسم با ناتورالیسم متفاوت است، زیرا لزوما به اثباتگرایی و فلسفه ی طبیعتگرانه درباره ی زندگی نمی پردازد.

واقع گرایی – رئالیسم چیست ؟

گاه واقع گرایی را در معنای “واقع نمایی” بکار می برند. که در این صورت مفهومی متضاد با کژنمایی است.

برخی نیز شبیه سازی واقعیت را “واقعگرایی بصری” می نامند. و آن را از واقعگرایی مفهومی جدا می‌کنند رئالیسم به مثابه یک روش هنری، قابل تعمیم به بسیاری از آثار هنری – صرف نظر از سبک یا اسلوب معین –
است.

رئال را در آثاری می توان شناخت که هنرمند از سطح ظواهر عینی فراتر رفته، حقایقی از روابط گوناگون و پویای انسانها با یکدیگر و با محیطشان را بیان می کند و به طور کلی با مسئله ی “انسان چیست و چه می‌تواند بشود” درگیر می شود.

نقاشانی چون رامبراند، گویا، وانگوگ، پیکاسو، لژه و بسیاری از هنرمندان دیگر، آثاری واقع گرایانه آفریده اند.

برخی از این آثار روشهای کژنمایی، انتزاع و چکیده نگاری به کار رفته است.

دوره طراحی و خلق کاراکتر

طرحی‌های ون گوگ

او در نخستین آثارش در فاصله سال‌هاي 1883 تا 1885 به زندگي در مزرعه توجه مي كند و تابلوهایش به نشان دادن فعالیتهاي روستاییان، مناظر محلي و به ویژه، چهره كارگراني كه مشقت و سختي كار را در شرایط اجتماعی مزارع هلند تحمل مي كنند، اختصاص دارد.
از جمله آثار او با مداد، “پیرزني با كاله” و “آسیاب آبي در گنپ” شهرت بسیار دارد.

زندگی ون گوگ – رئالیسم

دومین مرحله از زندگي هنري ون گوگ از سال 1886 در پاریس آغاز مي شود كه در آن، رنگ نقره اي نقش اول را در آثارش ایفا مي كند و او را در كسوت امپرسیونیستها مطرح مي سازد. او در این مرحله ، سبك رئالیسم را كه در آثار نخستین او جلوه گر بود، كنار مي گذارد. ون گوگ در این دوران، از پنجره آپارتمانش در “مونت مارت” پاریس ، پلها و قایقها را در رود سن و برخي، پرتره هاي شخصي را به تصویر كشید.

رئالیسم چیست ؟ آموزش طراحی رئالیسم -ونگوگ

پس از دو سال زندگي در پاریس، “شهر نور”، ون گوگ به “آرل ” در جنوب فرانسه رفت تا شناخته ترین و ارزشمندترین بخش از آثار زندگي هنري خویش را تولید كند.

او در آنجا به كشیدن طرحهایي آهنگین و پویا با مداد از راهها و مزارع پرداخت كه اكنون به عنوان مجموعه اي از كارهاي خصوصي او شناخته مي شود.

رئالیسم چیست ؟ آموزش طراحی رئالیسم -ونگوگ

همراه عزیز وبسایت Arttool در صورتی که آموزش طراحی مرحله به مرحله – مبتدی برای شما مفید واقع شد لطفا برای دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را برای ما کامنت کنید، همچنین می‌توانید آخرین مطالب، جشنواره‌ها و کدهای تخفیف شگفت انگیز ما را از طریق تلگرام، اینستاگرام، توئیتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی نیز دنبال نمایید.

4.5/5 - (4 امتیاز)

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.